• Two NWO Rubicon grants for AMOLF researchers

  Former PhD students Anne Meeussen (Mechanical Metamaterials group) and Mario Avellaneda Sarrio (Biophysics group) are amongst the 31 researchers who have recently received a Rubicon grant from NWO. The Rubicon …

  Read more

 • Evolutionaire conflicten voorspeld

  Evolutie lijkt een onvoorspelbaar proces. Maar het voorspellen van de grenzen van evolutie blijkt wel mogelijk. Dit tonen onderzoekers van AMOLF en het Franse ESPCI aan door middel van hun …

  Read more

 • Evolutionary conflicts predicted

  Evolution seems to be an unpredictable process. However, predicting the constraints of evolution is possible. Researchers from AMOLF and the French ESPCI have demonstrated this using their mathematical method, followed …

  Read more

 • Het evolutionaire nut van mobiliteit

  Onderzoekers van AMOLF en Harvard University (USA) hebben een nieuw mechanisme ontdekt dat een verklaring biedt voor de coëxistentie van soorten. In Nature beschrijven ze vandaag hoe de competitie tussen …

  Read more

 • Researchers discover new mechanism for the coexistence of species

  Researchers from AMOLF  and Harvard University (USA) show how the ability of organisms to move around plays a role in stabilizing ecosystems. In their paper published 19 February 2020 in …

  Read more

 • Molecular machine tears toxic protein clumps apart

  How do cells disentangle proteins that are clumped together? Researchers from AMOLF in Amsterdam and Heidelberg University now show that the molecular chaperone ClpB can forcibly pull on exposed loops …

  Read more

 • Moleculaire machine trekt toxische eiwitaggregaten uit elkaar

  Hoe halen cellen aan elkaar geklonterde eiwitten uit elkaar? Onderzoekers van AMOLF en de universiteit van Heidelberg laten zien dat de moleculaire chaperonne ClpB aan enkele eiwitketens trekt, en deze …

  Read more

 • Evolutie is als het weer: kansrijke mutaties zijn te voorspellen

  Omdat evolutie drijft op toeval, lijkt het voorspellen ervan onmogelijk. Toch is het biofysici van AMOLF en het ESPCI in Parijs gelukt om met een model voorspellingen te doen over …

  Read more

 • New method predicts evolution

  As evolution is driven by chance, predicting it seems impossible. Nevertheless, scientists from AMOLF in Amsterdam and the ESPCI in Paris have succeeded in making predictions about the evolution of …

  Read more

 • Stressed-out bacteria do measure up : As they grow, E. coli cells constantly mark sites where they can divide once the period of stress is over

  When E. coli bacteria are physically distressed, they switch to stress mode and postpone cell division. But they still keep on growing, thus forming long filaments. AMOLF researchers discovered that …

  Read more