• Newest solar cells underperform in cloudy countries

  To determine how efficient new solar cells convert sunlight into electricity, small sample cells are tested under ideal conditions. However, the reported efficiency is not very representative of the actual …

  Read more

 • Nieuw type zonnecellen maakt beloftes nog niet waar in bewolkt Nederland

  Nieuwe types zonnecellen worden doorgaans getest onder ideale weersomstandigheden. Maar zulke testresultaten zijn niet representatief voor de daadwerkelijke opbrengst van zonnecellen op de Nederlandse daken, die zijn blootgesteld aan wolken …

  Read more

 • NWO Vidi grant awarded to Bruno Ehrler

  AMOLF group leader Bruno Ehrler has been awarded with an NWO Vidi grant. The grant enables Ehrler to study a promising new material for solar cells. NWO has awarded a …

  Read more

 • NWO Vidi-beurs voor Bruno Ehrler

  AMOLF-groepsleider Bruno Ehrler heeft een NWO Vidi-beurs ontvangen. De beurs stelt Ehrler in staat onderzoek te doen naar een veelbelovend nieuw materiaal voor zonnecellen. NWO heeft aan 89 ervaren onderzoekers …

  Read more

 • Solar cell wonder material surprises researchers : Unexpected experimental results lead to a better understanding of promising perovskite

  Physicists at AMOLF have unraveled the mysterious working mechanism of a promising new class of materials for solar cells. Their pressure experiments with perovskite semiconductors had very counter-intuitive results, which …

  Read more

 • Wondermateriaal voor zonnecellen verrast onderzoekers : Onverwachte experimentele resultaten leiden tot beter begrip van het veelbelovende materiaal perovskiet

  Natuurkundigen van AMOLF hebben het mysterieuze werkingsmechanisme opgehelderd van een veelbelovend nieuw materiaal voor zonnecellen. Experimenten waarin ze druk uitoefenden op perovskiet halfgeleiders leidden tot tegen-intuïtieve resultaten die ze niet …

  Read more

 • Veni grants for Scott Waitukaitus & Andrew Musser

  The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded Veni grants to the AMOLF researchers Scott Waitukaitus and Andrew Musser. In total 158 researchers received a Veni grant with a maximum …

  Read more

 • AMOLF group leaders publish review article in Science on challenges in photovoltaic energy conversion

  Analyzing 16 record-efficiency solar cell materials, the paper presents opportunities to improve photovoltaic efficiency using nanoscale light management and to enhance carrier collection with innovative materials science and engineering strategies.

  Read more

 • Solar cell material can recycle light to boost efficiency

  Perovskite materials can recycle light particles – a finding which could lead to a new generation of affordable, high-performance solar cells. Together with researchers from the United Kingdom AMOLF group …

  Read more

 • Bruno Ehrler starts new research group on Hybrid Solar Cells

  As of November 1st, Bruno Ehrler has been appointed as AMOLF group leader. Ehrler is the second group leader hired in the FOM Focus group “Light Management in New Photovoltaic …

  Read more