• AMOLF pleased and proud about results portfolio evaluation

  AMOLF is very pleased about the conclusions of the committee that evaluated all NWO and KNAW institutes in the past months on their national role and added value to the …

  Read more

 • AMOLF zeer verheugd over oordeel portfolio-evaluatie commissie

  AMOLF is zeer verheugd over de conclusies van de commissie die de afgelopen maanden alle NWO- en KNAW-instituten heeft geëvalueerd op hun nationale rol en meerwaarde voor het Nederlandse kennislandschap.

  Read more

 • Caffeine makes water fall asleep

  Contrary to the well-known stimulating effect on humans, caffeine slows down the movement of water molecules. Researchers from the NWO Institute AMOLF in Amsterdam and the ESPCI in Paris report …

  Read more

 • Watermoleculen vallen in slaap door cafeïne

  In tegenstelling tot het bekende oppeppende effect op mensen, vertraagt cafeïne de beweging van watermoleculen. Dat beschrijven onderzoekers van het NWO-instituut AMOLF in Amsterdam en het ESPCI in Parijs in …

  Read more

 • Cum Laude for Hugo Doeleman

  On January 18th Hugo Doeleman defended his PhD thesis ‘Hybrid resonators for light trapping and emission control’ at the University of Amsterdam. Doeleman obtained the Cum Laude degree for his …

  Read more

 • Directivity to improve optical devices

  A team of researchers from AMOLF, Western University (Canada), and the University of Texas (USA) recently demonstrated the use of algorithmic design to create a new type of nanophotonic structure.

  Read more

 • Light multiplication for stable improvement of solar cells

  By converting one high-energy light particle into two low energy particles, singlet fission makes high energy photons available for solar cells Now that solar cells based on silicon technology have …

  Read more

 • Licht splitsen voor stabiele verbetering van zonnecellen

  Door een lichtdeeltje met hoge energie te splitsen in twee deeltjes met lagere energie, maakt singlet-splijting hoog-energetische fotonen beschikbaar voor zonnecellen. Aangezien zonnecellen gebaseerd op silicium hun rendementslimiet bijna hebben …

  Read more

 • Self-folding metamaterial

  The more complex the object, the harder it is to fold up. Space satellites often need many small motors to fold up an instrument, and people have difficulty simply folding …

  Read more

 • Metamateriaal vouwt zichzelf op

  Hoe complexer het voorwerp, des te ingewikkelder het is om op te vouwen. Een ruimtevaartuig heeft al snel vele motortjes nodig om een instrument-arm in elkaar te vouwen en mensen …

  Read more