• A Microscopic Roundabout for Light

  AMOLF develops a magnet-free optical circulator Circulators are important components in communication technology. Their unique way of routing light usually requires centimeter-sized magnets, which are difficult to miniaturize for use …

  Read more

 • Een microscopisch kleine rotonde voor licht

  AMOLF ontwikkelt een optische circulator zonder magneten Circulatoren zijn belangrijke componenten in communicatietechnologie. De unieke manier waarop ze lichtsignalen rondleiden wordt doorgaans mogelijk gemaakt door magneten. Dit principe is echter …

  Read more

 • Bas Overvelde candidate for ‘Wetenschapstalent’

  For the fourth time, New Scientist is looking for scientific talent in the Netherlands and Belgium. The contest is created to put young scientific talent and their work centre stage.

  Read more

 • Evolutie is als het weer: kansrijke mutaties zijn te voorspellen

  Omdat evolutie drijft op toeval, lijkt het voorspellen ervan onmogelijk. Toch is het biofysici van AMOLF en het ESPCI in Parijs gelukt om met een model voorspellingen te doen over …

  Read more

 • New method predicts evolution

  As evolution is driven by chance, predicting it seems impossible. Nevertheless, scientists from AMOLF in Amsterdam and the ESPCI in Paris have succeeded in making predictions about the evolution of …

  Read more

 • Edge of Chaos – an interactive kinetic installation

  Between order and chaos, a mathematical space originally studied to understand the behaviour of avalanches and crystallisation of liquids, scientists are uncovering the rules for the existence of life itself.

  Read more

 • SEP committee refers to ‘the magic of AMOLF’

  Every six years the NWO institutes are evaluated by a panel of independent experts according to the so-called Standard Evaluation Protocol (SEP). An international committee chaired by Søren Keiding (Aarhus …

  Read more

 • SEP-commissie spreekt over ‘the magic of AMOLF’

  Iedere zes jaar worden de NWO-instituten beoordeeld door een panel van onafhankelijke experts, volgens het zogeheten Standard Evalution Protocol (SEP). Een internationale commissie o.l.v. Søren Keiding (Aarhus University, Denemarken) kwam …

  Read more

 • Stressed-out bacteria do measure up : As they grow, E. coli cells constantly mark sites where they can divide once the period of stress is over

  When E. coli bacteria are physically distressed, they switch to stress mode and postpone cell division. But they still keep on growing, thus forming long filaments. AMOLF researchers discovered that …

  Read more

 • Gestreste bacterie neemt zichzelf de maat : Groeiende E. coli markeert voortdurend waar-ie kan delen als de stress voorbij is

  Als E. coli bacteriën zich onprettig voelen, gaan ze in stress-mode en stellen ze de celdeling uit. In de tussentijd groeien ze door tot lange slierten. AMOLF-onderzoekers ontdekten dat de …

  Read more