• Metamateriaal vouwt zichzelf op

  Hoe complexer het voorwerp, des te ingewikkelder het is om op te vouwen. Een ruimtevaartuig heeft al snel vele motortjes nodig om een instrument-arm in elkaar te vouwen en mensen …

  Read more

 • ‘Bigger is different’ – the unusual physics of mechanical metamaterials exposed

  Mechanical metamaterials, which exhibit unusual properties such as shape morphing and programmability, have been found to display further surprising features. When the materials are a step in size larger, new …

  Read more

 • ‘Groter is anders’ – zicht op de bijzondere fysica van mechanische metamaterialen

  Mechanische metamaterialen blijken nog meer verrassingen in petto te hebben bovenop hun ongebruikelijke eigenschappen zoals vormtransformatie en programmeerbaarheid. Als de materialen een slag groter zijn, gelden er nieuwe spelregels. Dit …

  Read more

 • The reason why small balls on a hot plate bounce and scream

  Water droplets float in a hot pan because of the so-called Leidenfrost effect. Now physicists from AMOLF and Leiden University have discovered a variation: the Elastic Leidenfrost effect. It explains …

  Read more

 • Waarom balletjes op een hete plaat piepen en springen

  Waterdruppels zweven in een hete pan vanwege het zogenoemde Leidenfrost-effect. Nu hebben natuurkundigen van AMOLF en Universiteit Leiden een variatie ontdekt: het Elastische Leidenfrost-effect. Het verklaart waarom zogeheten hydrogel balletjes …

  Read more

 • One-way traffic for motion in new material

  Scientists have developed a material that breaks one of the fundamental principles governing many physical systems. Ordinary materials transmit external forces equally, no matter where the pressure comes from. The …

  Read more

 • Eenrichtingsweg voor beweging in nieuw materiaal

  Onderzoekers hebben een materiaal ontwikkeld dat ingaat tegen een van de basisprincipes van de natuurkunde. Reguliere materialen die ingedrukt worden, verspreiden de druk gelijkmatig, ongeacht waar die vandaan komt. Het …

  Read more

 • Building with flexible blocks

  On an apparently normal cube a pattern of hollows and bulges appears when the cube is compressed. Physicists from FOM Institute AMOLF and Leiden University together with colleagues from Tel …

  Read more

 • Bouwen met flexibele blokjes

  Op een ogenschijnlijk gewone kubus verschijnt onder druk een patroon van hollingen en bollingen. Natuurkundigen van FOM-instituut AMOLF en de Universiteit Leiden hebben samen met collega's van de Universiteit van …

  Read more

 • Veni grants for Scott Waitukaitus & Andrew Musser

  The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded Veni grants to the AMOLF researchers Scott Waitukaitus and Andrew Musser. In total 158 researchers received a Veni grant with a maximum …

  Read more