Latest news

 • Met microscoop schrijven op de nanoschaal

  Onderzoekers van de 3D-Photovoltaics-groep van AMOLF is het gelukt om op nanoschaal elektrochemisch te printen met behulp van een atoomkrachtmicroscoop. Met deze techniek kunnen structuren voor een nieuwe generatie zonnecellen …

  Read more

 • Microscope prints patterns at the nanoscale

  Researchers from AMOLF's 3D-Photovoltaics group have successfully used an atomic force microscope to electrochemically print at the nanoscale. This technique can print structures for a new generation of solar cells …

  Read more

 • Less can be more: semiconductor nanowires for flexible photovoltaics

  Capturing and manipulating light at nanoscale is a key factor to build high efficiency solar cells. Researchers in the 3D Photovoltaics group have recently presented a promising new design. Their …

  Read more

 • Esther Alarcon versterkt zonne-energieonderzoek

  Esther Alarcon is op 1 februari gestart als tenure-track groepsleider in de FOM-AMOLF focusgroep Light Management in New Photovoltaic Materials (LMPV). Alarcon was als postdoc verbonden aan EPFL in Lausanne.

  Read more

 • Tenure track group leader Esther Alarcon reinforces photovoltaics research

  As of Februari 1st, Esther Alarcon starts as a tenure track group leader in the FOM focus group Light Management in New Photovoltaic Materials (LMPV). Alarcon is the third group …

  Read more