News

SEP-commissie spreekt over ‘the magic of AMOLF’

Published on March 7, 2018

Iedere zes jaar worden de NWO-instituten beoordeeld door een panel van onafhankelijke experts, volgens het zogeheten Standard Evalution Protocol (SEP). Een internationale commissie o.l.v. Søren Keiding (Aarhus University, Denemarken) kwam in oktober naar Amsterdam en gaf AMOLF voor alle drie de beoordelingscriteria (wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid) de hoogste score van excellent/world leading.

AMOLF-directeur Huib Bakker: “Het was een heel inspirerend bezoek en we zijn zeer trots op het feit dat we voor alle drie de criteria de hoogste score hebben gekregen. De commissie was buitengewoon geïnteresseerd in ons model voor onderzoek en beschrijft AMOLF als ‘a jewel for fundamental research in the Netherlands’.“

Samenwerking
De commissie sprak haar waardering uit voor wat zij ziet als de basis van het succes van AMOLF: door de kleinschaligheid van de onderzoeksgroepen te waarborgen creëert AMOLF een bijzondere sfeer en samenwerkingscultuur, zowel tussen de groepen als tussen de onderzoeksthema’s. Volgens de commissie: “The structure and size are key to the outstanding research, training, and impact of AMOLF…. Cooperation and interaction between all members of the staff is a key feature of the institute. This might be called the ‘magic of AMOLF’.”

Kraamkamer
Bakker: “De commissie benadrukte ook de belangrijke nationale rol van AMOLF als kraamkamer voor nieuw onderzoek. Er was zeer veel waardering voor de snelheid en efficiëntie waarmee wij nieuwe onderzoeksthema’s op het gebied van de fysica van functionele, complexe materie weten op te starten, en internationaal toptalent naar ons toe weten te halen. De commissie zag dit als een cruciale meerwaarde van AMOLF voor het Nederlandse wetenschappelijke landschap.”

Aanbevelingen
De commissie heeft ook enkele aanbevelingen gedaan. De belangrijkste is om de sterke verbindingen tussen de onderzoekthema’s te koesteren en deze verder uit te bouwen, omdat juist tussen de bestaande thema’s nieuwe onderzoeksrichtingen kunnen ontstaan. Verder pleit de commissie voor het behoud van de platte en flexibele organisatiestructuur met relatief kleine onderzoeksgroepen, omdat deze cruciaal is voor de interne en externe samenwerkingscultuur, en daarmee voor de kraamkamerfunctie van AMOLF. De commissie adviseert ook om door te gaan met het opzetten van samenwerkingen met kleinere bedrijven en de mogelijkheden van start-ups te onderzoeken. Tot slot spoort de commissie AMOLF aan om het diversiteitsbeleid een hoge prioriteit te blijven geven.

AMOLF Standard Evaluation Protocol 2011-2016

Lees het nieuwsbericht van NWO: NWO-instituten gewaardeerd om kwaliteit, vernieuwing en nationale rol