News

AMOLF zeer verheugd over oordeel portfolio-evaluatie commissie

Published on February 25, 2019

AMOLF is zeer verheugd over de conclusies van de commissie die de afgelopen maanden alle NWO- en KNAW-instituten heeft geëvalueerd op hun nationale rol en meerwaarde voor het Nederlandse kennislandschap. Deze commissie onder leiding van prof.dr. Daan Frenkel (Cambridge University) concludeerde dat AMOLF een duidelijke meerwaarde heeft voor Nederland.

De commissie constateert dat AMOLF (inter)nationale rollen vervult als aanjager van nieuwe wetenschapsgebieden en als coördinator van de wetenschappelijke agenda voor het materialenonderzoek. AMOLF is in dit opzicht een spin in het web dat verschillende partijen, waaronder ook research-intensieve bedrijven, verbindt in grotere initiatieven. Daarnaast noemt de commissie het bewuste en gedegen tenure track-beleid van AMOLF, waardoor het instituut snel (excellente) onderzoekers aantrekt om nieuwe programma’s te starten. AMOLF directeur Huib Bakker is “uiteraard heel blij en trots met deze beoordeling.“

Over de portfolio-evaluatie
In opdracht van KNAW en NWO heeft een onafhankelijke commissie het portfolio van KNAW- en NWO-instituten geëvalueerd. De commissie onderzocht hoe de instituten hun nationale rol vervullen en welke meerwaarde zij hebben voor de Nederlandse wetenschap. In haar rapport concludeert de commissie dat de nationale onderzoeksinstituten de slagkracht van de Nederlandse wetenschap vergroten, en dat de instituten er goed in slagen hun wetenschappelijke kennis kenbaar en tot nut te maken voor de Nederlandse samenleving. Op 21 februari is het rapport van de commissie en de reactie hierop van de NWO- en KNAW-besturen aangeboden aan de minister van OCW.

Lees verder over de evaluatie, het rapport en de reactie van de besturen van NWO en KNAW.