Software Engineering groep

DSC_3687-X3
Interview met Marco Konijnenburg, Software Engineer (2017)

‘Het is eigenlijk heel groot speelgoed’

‘We hebben hier zo’n zeventig steeds wisselende opstellingen waarmee experimenten uitgevoerd worden. Een groot deel daarvan is geautomatiseerd. Klepjes die open en dicht gaan, laserpulsen die ergens op worden afgevuurd, gassen die worden ingeladen… het moet allemaal precies op het juiste moment en op de juiste manier gebeuren. En de signalen die het experiment afgeeft moeten worden opgevangen, opgeslagen en grafisch inzichtelijk worden gemaakt. De software is het middelpunt van waaruit al deze processen worden aangestuurd.’

Bibliotheek
‘De onderzoekers bepalen wát ze willen meten, samen overleggen we hóe dit het beste gemeten kan worden en hoe het experiment het beste kan worden opgezet. Daarvoor worden projectteams gevormd waarin behalve de onderzoeker en wij ook andere technische groepen vertegenwoordigd zijn. Elke medewerker zit in zo’n drie projectgroepen. Als dat nodig is maken we software op maat, maar we leggen ook een bibliotheek aan van basiscomponenten waaruit we kunnen putten.’

Geen geknutsel
‘Bij AMOLF lopen veel jonge onderzoekers rond. Die komen en gaan, en niet elke fysicus is een goede programmeur. Onze groep biedt continuïteit en professionaliteit. Zonder ons zou er op softwaregebied een hoop ‘geknutseld’ worden. Wij zorgen dat de software robuust en goed te onderhouden is en we maken gebruik van de modernste tools.’

Ik waardeer in mijn werk:
Als jongen was ik al gefascineerd door techniek: je doet hier iets en ziet daar iets bewegen. Dat jongetje zit nog steeds in mij. En bij AMOLF heb je dan heel groot, heel mooi speelgoed!

Back to ‘Technische Ondersteuning’