De veelvuldigheid der atoomkernen: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de natuurkunde vanwege Teyler’s Stichting aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 27 januari 1956

Back to all publications

Publication date
Reference