News

Wim Noorduin benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Published on January 18, 2021
Category Self-Organizing Matter
Fotograaf: Lukas Helmbrecht

AMOLF-groepsleider Wim Noorduin is benoemd tot bijzonder hoogleraar Self-Organizing Matter aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica. Noorduin blijft bij AMOLF leiding geven aan de onderzoeksgroep Self-Organizing Matter.

Het onderzoek van Noorduin bevindt zich op het grensvlak tussen de scheikunde en de natuurkunde, in het bijzonder op de ontwikkeling van fundamenteel nieuwe principes voor chemisch gedreven assemblage en de organisatie van functionele moleculen op microscopische schaal. Hierbij brengt hij verschillende onderzoeksterreinen samen, zoals soft matter (zachte materie), macromoleculaire chemie en organische chemie. Het uiteindelijke doel is te komen tot nieuwe assemblagemechanismen voor functionele moleculen en materialen.

Bij de UvA gaat Noorduin gaat onderwijs geven op het terrein van chemisch gedreven assemblage, met een nadruk op vaste-stofchemie en fysische chemie, binnen de bachelor- en masterprogramma’s scheikunde.