News

Internationale beurs voor onderzoek naar symbiotische netwerken

Published on April 23, 2019
Category Systems Biology

AMOLF-groepsleider Tom Shimizu (Systems Biology) heeft samen met collega-onderzoekers uit Nederland, de Verenigde Staten en Japan een beurs van 1,2 M€ ontvangen van het Human Frontier Science Program (HFSP). Naast Shimizu bestaat het onderzoeksteam uit de evolutiebioloog Toby Kiers (VU), de vloeistofdynamica-onderzoeker Howard A. Stone (Princeton, USA) en ecoloog Hirokazu Toju (Kyoto University, Japan). De onderzoekers gaan nieuwe experimenten ontwikkelen om te monitoren hoe schimmelnetwerken voedingsstoffen transporteren en deze uitwisselen met de plant waarmee ze samenleven.

Onderzoeksplan
Zelfs eenvoudige organismen zijn in staat tot verrassend geraffineerd gedrag. De wortels van planten en schimmels vormen ondergrondse complexe netwerken om voedingsstoffen uit te wisselen. Het internationale onderzoeksteam gaat op zoek naar de onderliggende structuur van deze netwerken. Welke ‘afspraken’ maken deze organismen met elkaar voor het uitwisselen van voedingsstoffen? De belangrijkste vraag die de onderzoekers willen beantwoorden is: hoe zijn organismen zonder hersenen toch in staat om informatie te verzamelen en te verwerken om zo de juiste beslissingen op gebied van voeding te kunnen nemen.  De onderzoekers maken gebruik van innovatieve technieken, zoals het labelen van quantum-dots om voedingsstoffen te volgen (Kiers), vloeistofmechanica op de micrometerschaal (Stone), hoge-snelheid-imaging (Shimizu) en landbouwfolie technologie (Toju).

Over HFSP
Het HFSP is een internationaal onderzoeksprogramma voor de financiering van vernieuwend onderzoek naar de complexe mechanismen in levende organismen. De organisatie staat bekend om haar voorkeur voor onderzoek in de pioniersfase op gebied van levende materie. De beurs wordt gedurende drie jaar verleend aan internationale teams uit tenminste twee verschillende landen.

Transport van voedingsstoffen in symbiotisch levende schimmelnetwerken onder invloed van stress factoren.
Credits: Toby Kiers, Victor Caldas and Tom Shimizu