Samenwerkingspartners

Wetenschap in Nederland
AMOLF onderhoudt nauwe banden met Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten. De senior-onderzoekers van AMOLF zijn als hoogleraar verbonden aan een universiteit, AMOLF-promovendi halen er hun doctoraalbul en universitaire studenten lopen stage bij AMOLF. Het merendeel van de onderzoeksprojecten wordt in samenwerking met universitaire collega’s uitgevoerd. Die samenwerking gaat ook over de grenzen van de fysica heen. Zo werken biofysici samen met biologen en biomedici en onderhouden designer matter onderzoekers contacten met materiaaldeskundigen, industrial designers, informatici en wiskundigen. Op het gebied van zonnecellen werkt AMOLF nauw samen met ECN, op het gebied van waterzuiveringstechnologie met Wetsus.

Wetenschap buiten Nederland
Het onderzoek van AMOLF bevindt zich in het hart van de Societal Challenges die voor het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 zijn geformuleerd. Bijvoorbeeld gezondheid, schone en veilige energie en voedselzekerheid. Naast samenwerkingrelaties in diverse Europese programma’s onderhoudt AMOLF  intensieve contacten met universiteiten binnen en buiten Europa.  Voorbeelden zijn het Biocircle netwerk met Heidelberg, Parijs en Dresden en het Photovoltaics netwerk met Caltech en Stanford.

Bedrijven
AMOLF werkt samen met grote en kleine bedrijven aan vragen die voor hen actueel zijn en die tegelijkertijd raken aan uitdagende fysica. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Industrial Partnership Programmes , in publiek-private netwerken als Nanonext of binnen de topsectoren. Belangrijke industriële partners zijn op dit moment Philips (fotonica en ledverlichting), Unilever (hybride zachte materialen) en FEI (instrumentatieontwikkeling op het gebied van elektronenmicroscopie).

Back