Meten aan microbuisjes met moleculaire resolutie

Back to all publications

Publication date
Reference L. Laan, E.L. Munteanu, J.W.J. Kerssemakers and M. Dogterom, Meten aan microbuisjes met moleculaire resolutie, NTvN 72, 388-391 (2006)

Microtubuli zijn zelfassemblerende eiwitdraden [1] die helpen het binnenste van levende cellen te organiseren [2]. Om het zelfassemblagegedrag beter te begrijpen, hebben we een techniek ontwikkeld om op moleculaire schaal de groei van microtubuli te kunnen volgen. Het blijkt dat microtubuli niet slechts groeien door toevoeging van een enkel tubulineeiwit, maar dat ook aaneengeschakelde tubuline-eiwitten zich als geheel aan de microtubulus kunnen binden [3].

No URL available