Actieve vezelnetwerken : van connectie tot contractie

Back to all publications

Publication date
Reference J. Alvarado, M. Sheinman, A. Sharma, F.C. MacKintosh and G.H. Koenderink, Actieve vezelnetwerken : van connectie tot contractie, NTvN 80, 2: 40-43 (2014)
Group Biological Soft Matter

Om te begrijpen hoe biologische cellen zichzelf actief kunnen samentrekken maakten wij een eenvoudig model van het cytoskelet dat cellen vormgeeft. Ons model bestaat uit drie componenten: actinefilamenten, crosslinkeiwitten die deze filamenten verbinden en moleculaire motoren. Actieve cytoskeletnetwerken blijken door zelforganisatie robuust kritisch gedrag te vertonen.

Bijbehorende rubriek ‘Ingelijst’: J. Alvarado and G.H. Koenderink, Moleculaire motoren, NTvN 80(4): p.133 (2014).