Actieve vezelnetwerken : van connectie tot contractie

Back to all publications

Publication date
Reference J. Alvarado, M. Sheinman, A. Sharma, F.C. MacKintosh and G.H. Koenderink, Actieve vezelnetwerken : van connectie tot contractie, NTvN 80, 2: 40-43 (2014)

Om te begrijpen hoe biologische cellen zichzelf actief kunnen samentrekken maakten wij een eenvoudig model van het cytoskelet dat cellen vormgeeft. Ons model bestaat uit drie componenten: actinefilamenten, crosslinkeiwitten die deze filamenten verbinden en moleculaire motoren. Actieve cytoskeletnetwerken blijken door zelforganisatie robuust kritisch gedrag te vertonen.

Bijbehorende rubriek ‘Ingelijst’: J. Alvarado and G.H. Koenderink, Moleculaire motoren, NTvN 80(4): p.133 (2014).