Workshop NWA Materialenconsortia

12 juni 2018 | Locatie: AMOLF

De NWO-Themacommissie Materialen organiseert op dinsdag 12 juni van 10.00-16.00 uur een workshop bij AMOLF, Science Park 104, Amsterdam.

Bij de officiële aftrap van de NWA op 8 mei j.l. zijn de globale spelregels voor indiening van NWA-programma’s bekendgemaakt. Op 24 mei is de tekst gepubliceerd. Nu al is bekend dat het opzetten van open calls binnen de 6 thema’s van het FOM/CW rapport “Dutch Materials” en de NWA route “Materialen – made in Holland”, waarop wij hadden gehoopt, niet tot de mogelijkheden behoort. Alleen gesloten consortia van onderzoekers kunnen programma’s indienen.

De Workshop op 12 juni is bedoeld om geïnteresseerden bij elkaar te brengen om zo deze consortiumvorming te faciliteren. Er is gelegenheid een korte pitch te houden binnen één van de zes thema’s.

1) Designer functional metamaterials
2) Soft- and bio-inspired materials
3) Next-generation engineering materials
4) Materials for sustainable energy production and storage
5) Sustainable materials
6) Thin films and coatings

Aanmelden van pitches is mogelijk tot donderdag 7 juni 12.00 uur. Na de presentatie van pitches is er ruim gelegenheid te verkennen welke programmaconsortia zouden worden gevormd. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het verwerven van steun van maatschappelijke partners en de 10% (cash en/of in-kind) matching die voor een programma vereist is. Annemarie Bos van het NWO/NWA bureau zal de spelregels toelichten.

Registratie is verplicht; er zijn geen kosten aan verbonden.

Albert Polman
Namens de NWO Themacommissie Materialen

Programma Workshop consortiumvorming NWA Route Materialen – made in Holland

09.30 – Ontvangst, koffie/thee

10.00 – Opening namens de NWO Themacommissie Materialen door Albert Polman

10.15 – Presentatie van korte pitches (3 min., 3 slides)

Doel van de pitch is een spannend breed-aansprekend onderzoekthema te schetsen dat
• diverse partijen verbindt, zoals het doel is van de NWA
• daarbij de wetenschappelijke vragen goed te beschrijven
• het maatschappelijke/toepassingsbelang goed voor het voetlicht te brengen, en
• mogelijke consortiumpartners te noemen (bij universiteiten, instituten, hogescholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties).

PARALLELSESSIE I (colloquiumzaal)
A) Soft- and bio-inspired materials (10 pitches)
B) Next-generation engineering materials (5 pitches)
C) Designer functional metamaterials (4 pitches)

PARALLELSESSIE II (kantine)
E) Materials for sustainable energy production and storage (13 pitches)
F) Thin films and coating (9 pitches)
G) Materials – general (9 pitches)

12.45 – Lunch
13.30 – Toelichting spelregels NWA (Annemarie Bos, bureau NWA/NWO)
14.00 – Breakout sessies: discussies per pitch/thema
15.30 – Afsluiting, vervolgstappen
16.00 – Einde

Klik hier voor het volledige programma

Call for proposals en aanvraagformulier pre-proposal – NWO website.

 

Workshop Locatie
AMOLF, Science Park 104, Amsterdam

Contact
Erny Lammers & Petra Rodriguez | Communications AMOLF
communications@amolf.nl